Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Stowarzyszenie “DZIECKO” - Gostyń

Będzie bezpieczniej !

Utworzono dnia 31.05.2023
Projekt „JEST BEZPIECZNIE” wygrał w konkursie „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób - Wspieranie działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w województwie wielkopolskim”, przeprowadzonym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, reprezentujący Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Dzięki temu projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny pomocy społecznej w 2023 roku.
Projekt jest też realizowany ze środków własnych Stowarzyszenia „DZIECKO”. Realizację działań projektowych wspiera jako partner Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu.
Projekt będzie realizowany na terenie całego województwa wielkopolskiego.
????????????
Przystępując do realizacji projektu „JEST BEZPIECZNIE”, Stowarzyszenie „DZIECKO” zakłada realizację działań, których celem jest wielokierunkowe wspieranie specjalistów przeciwdziałających przemocy w rodzinie oraz podnoszenie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie, zagrażającego prawidłowemu funkcjonowaniu rodziny i jej stabilności. Celem jest także wskazywanie konieczności poszerzenia działań w zakresie przeciwdziałania przemocy wobec osób starszych.
????????????
Projekt zakłada następujące działania:
- warsztaty kompetencyjne dla rodziców "Jak wychowywać bez przemocy. Czyli warsztaty dla dobrych rodziców";
- warsztaty socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży rodziców uczestniczących w warsztatach kompetencyjnych;
- cykl 10 warsztatów realizowanych w powiatach Wielkopolski, podnoszących kompetencje specjalistów pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy;
- przeprowadzenie 10 spotkań profilaktycznych z dziećmi -" Jak radzić sobie z hejtem? (przeciwdziałanie przemocy i cyberprzemocy rówieśniczej);
- cykl 6 spotkań ze środowiskiem seniorów, poszerzający wiedzę na temat zagrożeń płynących z przemocy w rodzinie wobec osób starszych;
- kampania społeczna w mediach elektronicznych;
- prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób uwikłanych w zjawisko przemocy w rodzinie "Jest bezpiecznie";
- spotkania indywidualne z osobami, którym zdarza się stosować przemoc w rodzinie – wspierające funkcjonowanie tych bez przemocy;
- mediacje rodzinne;
- II wydanie praktyczno-edukacyjnego podręcznika dla rodziców "Mamo! Tato! Kochajcie mnie! Podręcznik dla dobrych rodziców".
????????????
Organizacje, instytucje, grupy nieformalne oraz specjalistów zainteresowanych skorzystaniem z działań projektowych proszone są o kontaktowanie się z koordynatorem projektu: tel. 601 071 487, mail: stowarzyszeniedziecko@wp.pl
????????????
Przedstawione treści wyrażają poglądy realizatora projektu i nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Samorządu Województwa Wielkopolskiego.
Wykorzystano zdjęcie wavebreakmedia_micro na freepik

Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?

Wyniki

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.