Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Stowarzyszenie “DZIECKO” - Gostyń

CO MOŻE SPOTKAĆ SENIORA?

Utworzono dnia 01.12.2021

Przemoc wobec starszych jest poważnym problem społecznym w skali globalnej. Wpływ na to ma postępujący proces starzenia się społeczeństwa na całym świecie. Najczęstszą formą przemocy wobec starszych jest przemoc psychiczna i ekonomiczna. Potwierdzają to badania Instytutu Psychologii Polskiej Akademii Nauk.

 

Zbadano, jakie mogą być formy przemocy wobec osób starszych

Główne formy przemocy to:

 • izolowanie
 • zabieranie pieniędzy (np. emerytury czy renty)
 • wytykanie choroby i niepełnosprawności
 • szantażowanie, groźby, wyzwiska
 • ograniczanie swobody decyzji
 • straszenie oddaniem do domu opieki
 • wmawianie choroby psychicznej
 • wymuszanie zmian w testamencie
 • obciążanie zawyżonymi kosztami (np. kredytami lub pożyczkami)
 • skłanianie do darowizn
 • zaniedbywanie, niezapewnienie jedzenia, leków, higieny osobistej, opieki medycznej
 • opuszczenie przez opiekunów, pozostawienie bez opieki.

Zbadano też, kto i gdzie stosuje przemoc wobec osób starszych

Przemoc wobec starszych ma miejsce najczęściej w domach seniorów lub instytucjach opiekuńczych. Sprawcami są członkowie najbliższej rodziny (współmałżonek, dzieci, wnukowie) lub opiekunowie instytucjonalni. Sprawcy zwykle mają z ofiarą silny emocjonalnie i długotrwały kontakt – są to najczęściej najbliżsi. Dlatego ofiary wstydzą się, boją, mają poczucie winy, a nawet usprawiedliwiają sprawców i ukrywają problem. Czasami też nie mają świadomości, że takie traktowanie jest przemocą.

 

Ponad 18 % populacji w Polsce stanowią ludzie starsi – powyżej 60. roku życia. Osoby, które mają 80 lub więcej lat, były ofiarami przemocy bądź zaniedbania 3 razy częściej niż osoby z całej populacji ludzi starszych.

W 90 % przypadków stosowania przemocy wobec osób starszych sprawcami tych czynów byli członkowie rodziny. Dwie trzecie sprawców to dorosłe dzieci lub małżonkowie ofiary.

Kobiety stanowią 68% ofiar przemocy wśród osób starszych.

Zaniedbanie jest najbardziej typową formą przemocy wobec osób starszych (55 %). Kolejne miejsce zajmują: przemoc fizyczna (15 % przypadków), wykorzystywanie finansowe (12 %), przemoc emocjonalna (8 %), seksualna (0,3 %).

Tylko część przypadków przemocy domowej wobec osób starszych jest zgłaszanych odpowiednim władzom.

W 47 % potwierdzonych przypadków stosowania przemocy wobec osób starszych sprawcami były dorosłe dzieci, w 19 % byli to małżonkowie, w 8 % wnuczkowie, a w 9 % inni krewni.

 

Gdzie szukać pomocy:

 

- Komenda Powiatowa Policji w Twoim powiecie
- Ośrodek Pomocy Społecznej w Twojej gminie

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Twoim Powiecie

Artykuł ukazuje się w ramach projektu Fundacji Fabryka Pomysłów „Bezpiecznie w rodzinie”, dofinansowanego przez Wojewodę Wielkopolskiego. Program wspierają: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu i Stowarzyszenie „DZIECKO”. Realizację działań projektowych wspierają Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu i Stowarzyszenie „DZIECKO”.

Przedstawione treści wyrażają poglądy realizatora projektu i nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Wojewody Wielkopolskiego.

Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?

Wyniki

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Grudzień 2022 Brak wydarzeń w tym miesiącu.