Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Stowarzyszenie “DZIECKO” - Gostyń

DOCENIONO POMYSŁ "DZIECKA" NA PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY

Utworzono dnia 01.09.2022

Stowarzyszenie „DZIECKO” stworzyło projekt „JEST BEZPIECZNIE”.  Projekt ten wygrał w konkursie „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób - Wspieranie działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w województwie wielkopolskim”,  przeprowadzonym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, reprezentujący Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Dzięki temu projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny pomocy społecznej w 2022 roku. Projekt jest też realizowany ze środków własnych Stowarzyszenia „DZIECKO”. Realizację działań projektowych wspiera jako partner Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu.

Projekt będzie realizowany na terenie całego województwa wielkopolskiego.

Przystępując do realizacji projektu „JEST BEZPIECZNIE”, Stowarzyszenie „DZIECKO” zakłada realizację działań, których celem jest wielokierunkowe wspieranie specjalistów przeciwdziałających przemocy w rodzinie oraz podnoszenie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie, zagrażającego prawidłowemu funkcjonowaniu rodziny i jej stabilności. Celem jest także wskazywanie konieczności poszerzenia działań w zakresie przeciwdziałania przemocy wobec osób starszych.

Projekt zakłada następujące działania:

- cykl warsztatów podnoszących kompetencje specjalistów pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy realizowany na terenie 10 powiatów;

- przeprowadzenie 10 spotkań profilaktycznych z dziećmi -" Jak radzić sobie z hejtem? (przeciwdziałanie przemocy i cyberprzemocy rówieśniczej);

- cykl 6 spotkań ze środowiskiem seniorów, poszerzający wiedzę na temat zagrożeń płynących z przemocy w rodzinie wobec osób starszych;

- kampania społeczna w mediach elektronicznych;

- prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób uwikłanych w zjawisko przemocy w rodzinie "Jest bezpiecznie";

- spotkania indywidualne z osobami, którym zdarza się stosować przemoc w rodzinie – wspierające funkcjonowanie tych bez przemocy;

- mediacje rodzinne.

Organizacje, instytucje, grupy nieformalne oraz specjalistów zainteresowanych skorzystaniem z działań projektowych proszone są o kontaktowanie się z koordynatorem projektu: tel. 601 071 487, mail: stowarzyszeniedziecko@wp.pl

Przedstawione treści wyrażają poglądy realizatora projektu i nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?

Wyniki

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Grudzień 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.