Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Stowarzyszenie “DZIECKO” - Gostyń

Fabryka miała najlepszy pomysł na przeciwdziałanie przemocy

Utworzono dnia 12.07.2020

Fundacja Fabryka Pomysłów stworzyła projekt „JEST BEZPIECZNIE”.  Projekt ten zajął 1. miejsce w konkursie „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób - Wspieranie działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w województwie wielkopolskim”,  przeprowadzonym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, reprezentujący Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Dzięki temu projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny pomocy społecznej w 2020 roku. Projekt jest też realizowany ze środków własnych Fundacji Fabryka Pomysłów. Realizację działań projektowych wspierają Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu i Stowarzyszenie „DZIECKO”.

Projekt będzie realizowany na terenie całego województwa wielkopolskiego.

Przystępując do realizacji projektu „JEST BEZPIECZNIE”, Fundacja Fabryka Pomysłów zakłada realizację działań, których celem jest wielokierunkowe wspieranie specjalistów przeciwdziałających przemocy w rodzinie oraz podnoszenie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie, zagrażającego prawidłowemu funkcjonowaniu rodziny i jej stabilności. Celem jest także wskazywanie konieczności poszerzenia działań w zakresie przeciwdziałania przemocy wobec osób starszych.

Projekt zakłada następujące działania:

- cykl warsztatów podnoszących kompetencje specjalistów pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy realizowany na terenie 10 powiatów;

- konferencja ponadpowiatowa "Jest bezpiecznie", poświęcona wskazaniu ważnych obszarów dla profilaktyki i zapobiegania przemocy oraz wskazaniu dobrych praktyk;

- cykl 6 spotkań ze środowiskiem seniorów, poszerzający wiedzę na temat zagrożeń płynących z przemocy w rodzinie wobec osób starszych;

- kampania społeczna w mediach elektronicznych;

- warsztaty samoobrony dla kobiet pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Organizacje, instytucje, grupy nieformalne oraz specjalistów zainteresowanych skorzystaniem z działań projektowych proszone są o kontaktowanie się z koordynatorem projektu: tel. 601 071 487, mail: mireksobkowiak@wp.pl

Przedstawione treści wyrażają poglądy realizatora projektu i nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

żają poglądy realizatora projektu i nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?

Wyniki

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.