Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Stowarzyszenie “DZIECKO” - Gostyń

Kolejni rodzice zastępczy

Utworzono dnia 27.03.2023

Dobiegło końca szkolenie kandydatów na rodziców zastępczych. Brały w nim udział rodziny chcące zostać rodzinami zastępczymi niezawodowymi lub rodzinami zastępczymi spokrewnionymi.

W szkoleniu, które trwało dwa miesiące, wzięło udział 16 osób. Uczestnicy podnosili swoje kompetencje rodzicielskie i poszerzali wiedzę o wychowywaniu dzieci, które doświadczyły wielu traum.

Szkolenie przygotowywało do pełnienia roli rodziny zastępczej. Dostarczyło ono m.in. wiedzy z zakresu etapów rozwoju człowieka i potrzeb istotnych dla każdego z tych okresów, przedstawiło wiedzę o zasadach pracy z dziećmi, o wyznaczaniu granic i ich przestrzeganiu, o odpowiednim stosowaniu sytemu konsekwencji, o rozpoznawaniu problemów u dzieci i podejmowaniu odpowiednich działań. Szkolenie dostarczyło też wiedzy kandydatom o istotnych obszarach dotyczących funkcjonowania rodzinnej pieczy zastępczej. Omówiono zadania Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej i zadania koordynatorów Rodzinnej Pieczy Zastępczej. Zwrócono uwagę na zasady współpracy rodzin zastępczych z koordynatorami i innymi specjalistami pracującymi u Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej: psychologami, pracownikami socjalnymi, pedagogami, terapeutami czy mediatorami. Szczegółowo omówiono też rodzaje wsparcia udzielanego przez Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu.

Duża część poszczególnych sesji szkoleniowych poświęcona była omówieniu praktycznej realizacji zadań rodzin zastępczych. Szkolenie wspierali dodatkowo rodzice zastępczy z wieloletnim doświadczeniem, którzy od strony praktycznej pokazali funkcjonowanie rodziny zastępczej. Podzielili się też swoim wyjątkowym i bogatym doświadczeniem, zwracając m.in. uwagę na różne sytuacje, z którymi muszą mierzyć się rodzice zastępczy. Kandydaci na rodziców zastępczych wysoko oceniają profesjonalne wskazówki specjalistów z PCPR: -„To była bardzo praktyczna szkoła dla rodziców, nie tylko zastępczych. Każdy rodzic powinien przejść takie praktyczne szkolenie.”

Szkolenie zakończyło się egzaminem.

Szkolenie zorganizował i prowadził Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu. Specjaliści PCPR szkolili kandydatów na rodziców zastępczych w oparciu o autorski program Stowarzyszenia „DZIECKO”: „Rodzina zastępcza”, zatwierdzony przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Jak podkreślają trenerzy  rodzin zastępczych: - „Uczestnicy szkolenia to ludzie, którzy podjęli trudną decyzję, by oddać część swojego życia i swojej prywatności dzieciom, które z różnych przyczyn nie mogą się wychowywać w swoich rodzinach biologicznych.”

POSZUKIWANI SĄ KOLEJNI KANDYDACI NA RODZINY ZASTĘPCZE

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu - Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej, prowadzi nabór kandydatów na rodziców zastępczych, którzy gotowi są podjąć opiekę nad pokrzywdzonymi przez los dziećmi. Osoby, które wyrażą chęć pomocy dzieciom, wezmą udział w profesjonalnym szkoleniu prowadzonym przez trenerów rodzin zastępczych, podczas którego zdobędą wiedzę i umiejętności do pracy z dziećmi, uzyskają informacje o prawnych regulacjach dotyczących pieczy zastępczej, pogłębią wiedzę z zakresu pedagogiki i psychologii dziecka, zwiększą umiejętności opiekuńcze i wychowawcze oraz umiejętności rozwiązywania trudnych i konfliktowych sytuacji. Odbędą też praktyki w rodzinie zastępczej lub w domu dziecka oraz poznają inne rodziny zastępcze.

 

Szczegółowych informacji na temat rodzinnej opieki zastępczej, warunków, jakie zobowiązani są spełniać kandydaci oraz na temat szkolenia udzielają pracownicy PCPR w Gostyniu - Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej: PP. Lucyna Nowak, Julita Krzyżyńska oraz Martyna Linkowska w siedzibie PCPR (ul. Wrocławska 8, 63-800 Gostyń) lub pod numerem telefonu 65-572-75-28 i 603-533-381 w od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00.

Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?

Wyniki

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.