Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Stowarzyszenie “DZIECKO” - Gostyń

O MEDIACJACH RODZINNYCH Cz. 1

Utworzono dnia 17.09.2022

Mediacja to dobrowolny sposób rozwiązywania konfliktów przy udziale bezstronnego, neutralnego mediatora, pozwalający osiągnąć porozumienie satysfakcjonujące obie strony sporu.

Stowarzyszenie „DZIECKO” wraz z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu – partnerem w projekcie „Jest bezpiecznie” zapraszają na nieodpłatne mediacje rodzinne do Ośrodka Mediacyjnego w Gostyniu.

 

WAŻNE: Jedną z form wsparcia i pomocy, dostępnych na terenie Powiatu Gostyńskiego jest działalność Ośrodka Mediacyjnego w Gostyniu, prowadzonego przez Stowarzyszenie “DZIECKO” we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu. Ośrodek działa zgodnie ze standardami Krajowego Stowarzyszenia Mediatoró1)w.

Mediatorzy z gostyńskiego Ośrodka Mediacyjnego prowadzą corocznie wiele mediacji sądowych (skierowanych przez sądy np. w Jarocinie, Pile, Gostyniu, Poznaniu, Kaliszu czy Lesznie) oraz mediacji pozasądowych (prowadzonych na wniosek stron).

 
 

 

CZYM JEST MEDIACJA?

Mediacja to dobrowolny sposób rozwiązywania konfliktów przy udziale bezstronnego, neutralnego mediatora, pozwalający osiągnąć porozumienie satysfakcjonujące obie strony sporu. W sprawach spornych mediator pomaga skonfliktowanym stronom w przeprowadzeniu trudnej rozmowy w sposób bezpieczny, uporządkowany, spokojny, tak by zmierzała w kierunku odpowiadających obydwu stronom uzgodnień.

Mediacja jest alternatywną do drogi sądowej metodą rozwiązywania konfliktów i w odróżnieniu od procesu sądowego jest metodą poufną, tanią i szybszą. W mediacji główny nacisk kładzie się na odpowiedzialność stron. Pozostawia się im prawo decydowania o treści rozmów i ostatecznym kształcie porozumienia (nawet z decyzją o niezawieraniu ugody). Fakt, że strony same pracują nad porozumieniem, poszukując różnych możliwości dojścia do niego i świadomość, że są autorami zawartej ugody, daje im wiele zadowolenia i satysfakcji. Gwarantuje też, że będą tej ugody przestrzegać. Sesja mediacyjna przeciętnie trwa 2 – 4 godziny. Mediacje mogą toczyć się przez kilka sesji.

Mediacje prowadzone w Ośrodku Mediacyjnym w Gostyniu dotyczą głównie spraw:

- ustaleń alimentacyjnych;

- ustalenia opieki nad dziećmi;

- sporów okołorozwodowych i konfliktów dotyczących podziału majątku;

- zadośćuczynienia za doznane krzywdy;

- sporów wewnątrzrodzinnych dotyczących konfliktów pokoleniowych między rodzicami a dorastającymi dziećmi;

- sporów między dorosłymi dziećmi a ich starszymi rodzicami;

- sporów między pracownikiem a pracodawcą.

              

Nieodpłatne mediacje rodzinne odbywają się w ramach projektu „Jest bezpiecznie”.  Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny pomocy społecznej w 2022 roku w konkursie „Wspieranie inicjatyw na rzecz wielkopolskich rodzin”. Projekt jest też realizowany ze środków własnych Stowarzyszenia „DZIECKO”.

Kontakt

Aby zgłosić sprawę do mediacji, należy zgłosić się listownie bądź osobiście do mediatora (adres: Ośrodek Mediacyjny 63-800 Gostyń, ul. Wrocławska 8 I piętro – w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu 65 572 75 28), bądź listownie lub mailowo (stowarzyszeniedziecko@wp.pl) lub telefonicznie (725 167 236) skontaktować się z Ośrodkiem Mediacyjnym Stowarzyszenia „DZIECKO”. Dalszą procedurę poprowadzi mediator. Coraz częściej zdarza się, że mediację inicjuje sędzia podczas procesu sądowego. Także w tym wypadku obowiązuje zasada dobrowolności.

 

Nieodpłatne mediacje będą realizowane do wyczerpania się limitu określonego w projekcie.

 

Przedstawione treści wyrażają poglądy realizatora projektu i nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Samorządu Województwa Wielkopolskiego.


Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?

Wyniki

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Grudzień 2022 Brak wydarzeń w tym miesiącu.