Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Stowarzyszenie “DZIECKO” - Gostyń

Pomagali być lepszym rodzicem

Utworzono dnia 03.08.2021

Jak być wystarczająco dobrym rodzicem? Jak być autorytetem dla własnego dziecka? Jak rozwiązywać sytuacje konfliktowe w rodzinie? Jak kontrolować swoje emocje? Co robić, gdy dziecko doświadcza trudności? Jak pomóc dziecku regulować swoje emocje? Jak wzmacniać więź z dzieckiem?

Odpowiedzi na te ważne pytania szukała grupa rodziców pracująca na warsztatach podnoszących umiejętności przydatne w byciu rodzicem. Głównym celem warsztatów było budowanie i wzmacnianie prawidłowych postaw rodzicielskich. W tym samym czasie ich dzieci uczestniczyły w zajęciach socjoterapeutycznych.

W cyklicznych zajęciach grupowych, odbywających się w weekendy oraz w popołudnia w środku tygodnia, uczestniczyli rodzice, którzy zgłosili swoją chęć udziału oraz rodzice zmotywowani do uczestnictwa w tych warsztatach przez sąd rodzinny, kuratorów, pedagogów szkolnych lub pracowników socjalnych.

- „Niełatwo być dobrym rodzicem, zwłaszcza gdy zachowania dorastających dzieci mocno nas złoszczą. Tutaj dopiero zrozumiałem, jak różne mechanizmy uruchamiają się pomiędzy rodzicami i dziećmi.” – podsumowuje jeden z ojców korzystających z zajęć warsztatowych i dodaje: - „Szkoła dla rodziców pomaga w nabywaniu umiejętności do budowania więzi z dzieckiem opartej na wzajemnym szacunku i zaufaniu. Pomaga też radzić sobie ze złością, uczy, jak bezpiecznie rozmawiać i z dziećmi, i z drugim rodzicem, aby nie ranić. I to, co dla mnie jest szczególnie ważne, pokazuje,  jak kochać i wymagać, przy jednoczesnym skutecznym wykonywaniu opieki nad dziećmi.”

Prowadzący trenerzy zwracali też uwagę na stosowanie prawidłowych metod wychowawczych w opisywanych przez uczestników trudnych sytuacjach rodzinnych. Sami rodzice przyznali, po udziale w kilku ćwiczeniach specjalnie przygotowanych pod tym kątem, że – „wcale nie potrzeba krzyków, klapsów czy innych sposobów rozładowywania na dzieciach naszej złości i braku cierpliwości, by przekonywać dzieci do oczekiwanych zachowań.” - Niezwykle ważne są spokój, cierpliwość, opanowanie.

W czasie warsztatów dla rodziców pracowano też nad dość częstą postawą widoczną u rodziców, przejawiającą się w nadopiekuńczości i wyręczaniu dzieci w ich zadaniach. Pokazywano, że tak postawa rodziców wcale nie sprzyja prawidłowemu rozwojowi dziecka.

Ważnym elementem szkoły dla rodziców była praca nad tym, jak najmniej krzywdzić dzieci w sytuacjach, gdy rodzice kłócą się, są w konflikcie, separacji czy po rozwodzie.

Kolejnym ważnym obszarem, któremu poświęcono uwagę, było zwrócenie uwagi i wypracowanie sposobów przeciwdziałania poczuciu osamotnienia i zagubienia u dzieci i młodzieży wywołanemu izolacją covidową, zagrażającą prawidłowemu funkcjonowaniu rodziny i jej stabilności.

Dodatkowo, by umożliwić rodzicom udział w zajęciach, w czasie warsztatów dla rodziców równolegle odbywały się zajęcia socjoterapeutyczne dla ich dzieci, wzmacniające przemiany w rodzinach. Były one poświęcone  wzmacnianiu umiejętności komunikacyjnych (w tym: asertywności, bezpiecznym sposobom rozwiązywania konfliktów, radzeniu sobie z agresją, współdziałaniu w grupach), podnoszeniu samooceny oraz zawierały elementy zabawy i relaksacji.

W czasie warsztatów i po ich zakończeniu rodzice uczestniczący w warsztatach mogli i mogą  korzystać, odpowiednio do stwierdzonych potrzeb, z indywidualnych konsultacji  specjalistów w Stowarzyszeniu „DZIECKO” i w PCPR w Gostyniu i (psychologa, pracowników socjalnych, pedagoga, terapeuty środowiskowego, prawnika, mediatora), zapewniających wzmocnienie i zwiększenie kompetencji opiekuńczo-wychowawczych oraz wsparcie w rozwiązywaniu pojawiających się trudności wychowawczych i rodzinnych.

Autorskie zajęcia w projekcie były prowadzone przez specjalistów Stowarzyszenia „DZIECKO” i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu: psychologa, terapeutów, pracowników socjalnych i pedagoga.

Warsztaty dla rodziców z terenu powiatu gostyńskiego zorganizowało i poprowadziło Stowarzyszenie „DZIECKO”, wspierane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu.

Udział w projekcie był dla rodziców i dzieci w nim uczestniczących całkowicie bezpłatny.

Warsztaty dla rodziców oraz zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci odbyły się w ramach projektu „W rodzinie siła”, który został doceniony w konkursie „Wspieranie inicjatyw na rzecz wielkopolskich rodzin”,  przeprowadzonym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu. Dzięki temu projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny pomocy społecznej w 2021 roku. Projekt jest też realizowany ze środków własnych Stowarzyszenia „DZIECKO”. Wsparcia partnerskiego w realizacji projektu udziela Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu.

 

Przedstawione treści wyrażają poglądy realizatora projektu i nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

 

Wykorzystano materiał graficzny Biura Rzecznika Praw Dziecka.

Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?

Wyniki

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Kwiecień 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.