Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Stowarzyszenie “DZIECKO” - Gostyń

Przede wszystkim dobro dziecka

Utworzono dnia 31.12.2023

Cykl: Dzieci w sytuacji rozstania rodziców 5/8

 

Rodzice rozwiedzeni lub w rozstaniu, jeżeli pozostają ze sobą w konflikcie, nierzadko próbują włączyć szkołę w swoją walkę z byłym małżonkiem czy partnerem.

Nauczyciele w żadnym razie nie powinni angażować się w konflikt, nie wolno im stawać po którejkolwiek ze stron. Ich naczelnym celem jest zapewnienie dobra dziecku oraz postępowanie zgodnie z literą prawa.

 

KONIECZNA ZGODA OBOJGA  RODZICÓW W SPRAWACH ISTOTNYCH

Do spraw istotnych, które zawsze wymagają zgodnej woli rodziców (prócz życiowych spraw wyboru imienia, obywatelstwa czy sposobu leczenia małoletniego) należy wybór szkoły dziecka czy dłuższy wyjazd dziecka poza granice państwa. Są to kwestie, w których prawo wymaga zgody obojga rodziców.

Zatem przepisanie dziecka do innej szkoły, czy udział dziecka w szkolnej wymianie zagranicznej powinny być potwierdzone zarówno przez matkę jak i przez ojca. Niedopuszczalne jest samodzielne podejmowanie tak ważnych względem dziecka decyzji wbrew woli drugiego rodzica. Rodzice w zakresie tych istotnych spraw dziecka powinni porozumiewać się i podejmować wspólne decyzje, natomiast jakikolwiek konflikt w tym zakresie powinien być rozstrzygany przez sąd. 

PRZEDE WSZYSTKIM DOBRO DZIECKA

Największe nawet starania placówki oświatowej nie pozwolą uniknąć sytuacji kiedy np. skłóceni byli małżonkowie robiąc sobie wzajemnie na złość pojawiają się oboje np. w przedszkolu, próbując zabrać dziecko do swojego domu, kłócąc się i walcząc o dziecko na oczach innych dzieci i nauczycieli. Przedszkole czy szkoła nie jest od tego, by w taki spór wchodzić, a tym bardziej go rozstrzygać.

 

Zawsze należy kierować się dobrem dziecka i apelować do zdrowego rozsądku rodziców. Zaprosić zwaśnione strony do oddzielnego pokoju, gabinetu dyrekcji lub pedagoga/psychologa i wyjaśnić, jaki wpływ takie incydenty mogą mieć na psychikę dziecka oraz jego odbiór w środowisku rówieśniczym. Niekiedy jest to szansa, by zacietrzewionym w sporze rodzicom pokazać inną perspektywę kwestii rozwodu, z pozycji dziecka. Można odwołać się również do oczekiwanej przez palcówkę dojrzałości zachowania rodziców jako opiekunów, którym prawo przyznaje pełnią władzę rodzicielską.

 

(NIE)ZGODA NA POMOC PSYCHOLOGA

W razie prób przedstawiania własnych argumentów przez strony, dyrektor oraz każdy inny nauczyciel  musi kategorycznie odciąć się, informując że działać może jedynie w oparciu o dokumenty sądowe.
W przypadku konieczności niezwłocznego ustalenia spornych spraw podkreślić warto, że to rodzice powinni wypracować jednorazowy, tymczasowy kompromis w danej kwestii, pozostający bez wpływu na ich dalszy spór w sądzie, a mający na  uwadze dobro ich wspólnego dziecka.

 

MEDIACJE

Można również zachęcić rodziców do skorzystania z usług mediatora, który jako bezstronny specjalista będzie mógł spojrzeć na potrzeby obu stron i wspólnie z nimi wypracować rozwiązanie satysfakcjonujące oboje rodziców.

 

 

STANDARDY POMOCY DZIECKU W SYTUACJI ROZSTANIA RODZICÓW DLA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH:

 

1. W sytuacji rozstania rodziców, placówka oświatowa ściśle współpracuje z rodzicami i ma na uwadze ochronę potrzeb i interesów dziecka i jego kondycję psychiczną.

 

2. Placówka oświatowa motywuje rodziców do skorzystania z pomocy psychologicznej, psychoedukacji, mediacji rodzinnej i informuje o możliwych formach wsparcia dla rodziców i dziecka zarówno na terenie szkoły, jak i poza nią.

 

3. Pomoc psychologiczna jest uruchamiana z inicjatywy rodzica, dziecka, nauczyciela, dyrektora czy też innych pracowników szkoły. O potrzebie pomocy psychologicznej dla dziecka informuje się rodziców. Natomiast do przeprowadzenia diagnozy i wskazania rozwiązania problemów dziecka przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną potrzebna jest zawsze zgoda rodzica lub sądu.

 

4. Nauczyciel pracujący z dzieckiem, którego rodzice są w sytuacji rozwodu, współpracuje w tym zakresie z pedagogiem i/lub psychologiem.

 

5. Placówka oświatowa wspiera nauczycieli w pracy z dzieckiem będącym w sytuacji rozstania rodziców.

 

6. Placówka oświatowa postępuje zgodnie z orzeczeniem sądu. Rada pedagogiczna powinna domagać się dokumentów potwierdzających dotychczasowe postanowienia sądu w sprawie dziecka. W przypadku braku zgodnego działania pomiędzy rodzicami dotyczącego spraw dziecka, zwłaszcza w zakresie opieki psychologicznej i realizowania kontaktów rodzicielskich - szkoła informuje o tym sąd.

 

7. Placówka oświatowa informuje sąd i ośrodek pomocy społecznej w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dziecka.

 

8. W przypadku przemocy wobec dziecka lub rodzica, placówka oświatowa wszczyna odpowiednie procedury mające na celu zatrzymanie przemocy i obligatoryjnie uruchamia procedurę „Niebieskie Karty”.

 

9. Zapisy z tego rozdziału stosuje się także do przedszkoli żłobków oraz placówek opieki nad dziećmi.

Artykuł ukazuje się w ramach projektu „Jest bezpiecznie”.  Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny pomocy społecznej w 2023 roku w konkursie „Wspieranie inicjatyw na rzecz wielkopolskich rodzin”. Projekt jest też realizowany ze środków własnych Stowarzyszenia „DZIECKO”. Program wspiera Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu.

Przedstawione treści wyrażają poglądy realizatora projektu i nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?

Wyniki

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Kwiecień 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.