Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Stowarzyszenie “DZIECKO” - Gostyń

Przedstawicielka DZIECKA w Powiatowej Radzie ds. Osób Niepełnosprawnych

Utworzono dnia 06.06.2021

Rozpoczęła działalność Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Gostyńskim VI kadencji. Działa ona w oparciu o zapisy ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Tworzą ją działacze organizacji pozarządowych z dużym doświadczeniem w pracy z niepełnosprawnością oraz przedstawiciele placówek działających na rzecz środowiska osób z niepełnosprawnością.

               Pierwsze posiedzenie nowego składu odbyło się w poszerzonym gronie. Oprócz składu Rady, w posiedzeniu wzięli udział: Robert Marcinkowski, Starosta Gostyński oraz przedstawiciele Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu – instytucji zapewniającej obsługę administracyjno-techniczną działań Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych: Natalia Hajnsz, kierownik Działu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym i Mirosław Sobkowiak, dyrektor PCPR.

               Starosta gostyński wręczył powołania do składu Rady VI kadencji. Otrzymali je:

Swietłana Figiel, kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Krobi, wolontariuszka i działaczka organizacji pozarządowej – zgłoszona przez ŚDS w Krobi;

Iga Migdalska-Roszak, prezes Stowarzyszenia „BAZA” – zgłoszona przez stowarzyszenie „BAZA”;

Dominika Karlińska, kierownik Działu Pomocy Instytucjonalnej i Nadzoru PCPR w Gostyniu, wolontariuszka i działaczka organizacji pozarządowych – zgłoszona przez PCPR w Gostyniu;

Beata Kasperczak, specjalista pracy socjalnej PCPR w Gostyniu, wolontariuszka i działaczka organizacji pozarządowych i grup nieformalnych – zgłoszona przez Stowarzyszenie „DZIECKO”;

Jolanta Sławińska, wolontariusz i działacz organizacji pozarządowej – zgłoszona przez Stowarzyszenie „KASIA”.

               Starosta Robert Marcinkowski podkreślił, że dokonując wyboru do składu rady, kierował się przede wszystkim doświadczeniem zawodowym i praktycznym zgłoszonych osób, gdyż wszyscy wybrani pracują z osobami niepełnosprawnymi i ich rodzinami, ale też i aktywną działalnością społeczną na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych powiatu gostyńskiego.

               Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Gostyńskim, zgodnie z ustawowymi zadaniami będzie się zajmować inspirowaniem przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz realizacji praw osób niepełnosprawnych, opiniowaniem projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych, oceną realizacji tych programów, a także opiniowaniem projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

               W czasie pierwszego posiedzenia członkowie Rady dyskutowali o problemach osób niepełnosprawnych, o sposobach aktywizowania osób borykających się ze swoją czasem znaczną i uciążliwą niepełnosprawnością i o planach działań.

Dokonali też wyboru Przewodniczącej Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Gostyńskim. Została nią Dominika Karlińśka.

Kadencja Rady potrwa cztery lata. Wszyscy członkowie działają w niej społecznie.

Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?

Wyniki

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2022 Brak wydarzeń w tym miesiącu.