Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Stowarzyszenie “DZIECKO” - Gostyń

Rodzice idą do szkoły

Utworzono dnia 06.05.2023
Rusza szkoła dla rodziców. Stowarzyszenie „DZIECKO” i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, we współpracy ze Szkołą Podstawową w Pogorzeli, zapraszają mieszkańców powiatu gostyńskiego na bezpłatne warsztaty dla rodziców. Celem warsztatów jest wzmacnianie kompetencji i prawidłowych postaw rodzicielskich.
????????????
Zajęcia będą realizowane w maju i czerwcu br. Warsztaty będą się odbywać w budynku Szkoły Podstawowej w Pogorzeli. Dodatkowo, by umożliwić rodzicom udział w zajęciach, w czasie warsztatów dla rodziców równolegle odbywać się będą zajęcia socjoterapeutyczne dla ich dzieci, wzmacniające przemiany w rodzinach.
Ważnym elementem szkoły dla rodziców będzie praca nad tym, jak najmniej krzywdzić dzieci w sytuacjach, gdy rodzice kłócą się, są w konflikcie, separacji czy po rozwodzie.
Jednocześnie zostanie zwrócona uwaga na problemy dzieci w sferze zdrowia psychicznego będące skutkiem długotrwałej izolacji społecznej czy nadmiernego korzystania z telefonu i mediów społecznościowych. Omówiony zostanie wpływ negatywnych zjawisk zagrażających dziecku na jego funkcjonowanie, jego stany emocjonalne, czy radzenie sobie z brakiem akceptacji w grupie i budowanie relacji interpersonalnych z pokonywaniem stresu z tym związanego.
????‍????????‍????????‍????????‍????
W czasie zajęć rodzice nauczą się m.in., jak radzić sobie z emocjami, jak rozmawiać, aby nie ranić, jak kochać i wymagać, przy jednoczesnym skutecznym wykonywaniu opieki nad dziećmi. Prowadzący zwrócą też uwagę na stosowanie prawidłowych metod wychowawczych.
W czasie projektu będą też prowadzone zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci, których rodzice uczestniczą w warsztatach – równoczesne czasowo z warsztatami dla rodziców - wzmacniające umiejętności komunikacyjne (w tym: asertywność, bezpieczne sposoby rozwiązywania konfliktów, radzenie sobie z agresją, współdziałanie w grupach) oraz zawierające elementy zabawy i relaksacji.
????‍????????‍????????‍????????‍????
- „Problem dysfunkcjonalności rodzin w obszarze wychowawczym staje się coraz poważniejszy. Świadczy o tym rosnącą z roku na rok liczba zgłoszeń o problemach w tym obszarze i skierowań przez pedagogów czy pracowników socjalnych na zajęcia podnoszące kompetencje rodzicielskie. Znaczenie rodziny jest olbrzymie w życiu każdego człowieka. W niej uczymy się jak żyć, jak okazywać emocje, jak troszczyć się o innych, jak realizować swoje marzenia.” – podkreśla psycholog Lucyna Nowak. – „Dlatego ważne jest, aby nauczyć rodziców jak radzić sobie z emocjami, jak rozmawiać, jak ustalać granice, prawidłowe relacje, budować zasady i autorytet, jak być konsekwentnym, jak okazywać dzieciom miłości i szacunek i dawać poczucie bezpieczeństwa. Ważne jest też wsparcie dzieci oraz uświadomienie im, że zasady i granice określane przez rodziców mają charakter uniwersalny i służą dobru i bezpieczeństwu dziecka.” – dodaje terapeuta Mirosław Sobkowiak.
????‍????????‍????????‍????????‍????
Autorskie zajęcia w projekcie są prowadzone przez specjalistów Stowarzyszenia „DZIECKO” i PCPR w Gostyniu: psychologów, terapeutów, pracowników socjalnych i pedagogów. W czasie warsztatów i po ich zakończeniu rodzice uczestniczący w warsztatach będą mogli korzystać, odpowiednio do stwierdzonych potrzeb, z indywidualnych konsultacji specjalistów w PCPR w Gostyniu i Stowarzyszenia „DZIECKO” (psychologów, pracowników socjalnych, pedagogów, terapeuty środowiskowego, prawnika, mediatora,) zapewniających wzmocnienie i zwiększenie kompetencji opiekuńczo-wychowawczych oraz wsparcie w rozwiązywaniu pojawiających się trudności wychowawczych i rodzinnych.
????‍????????‍????????‍????????‍????
Warsztaty będą realizowane od 15 maja br. w Szkole Podstawowej w Pogorzeli (ul. Parkowa 7) w poniedziałki od godz. 15.30 do 18.15.
Organizatorzy zapraszają na zajęcia.
Zapisy indywidualne rodzin: telefon 65 572 75 28 (PCPR w Gostyniu – p. Lucyna Nowak) lub 725 167 236 (Stowarzyszenie „DZIECKO” – p. Mirosław Sobkowiak). Zapisy są prowadzone do wyczerpania liczby miejsc.
????‍????????‍????????‍????????‍????
Warsztaty dla rodziców oraz zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci odbędą się w ramach projektu "JEST BEZPIECZNIE". Projekt ten został nagrodzony w otwartym konkursie „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób - Wspieranie działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w województwie wielkopolskim”, przeprowadzonym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, reprezentujący Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Dzięki termu projekt uzyskał grant z Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Projekt jest też realizowany ze środków własnych Stowarzyszenia „DZIECKO” i przy wsparciu rzeczowym PCPR w Gostyniu i dzięki pracy wolontariuszy.
/Wykorzystano zdjęcie Jasona Goodmana na Unsplash/

Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?

Wyniki

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.