Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Stowarzyszenie “DZIECKO” - Gostyń

Rodziny dotyka epidemia - jest wsparcie

Utworzono dnia 19.07.2021

Obostrzenia pandemiczne spowodowały widoczne nasilenie zjawisk niekorzystnych dla bezpiecznego funkcjonowania rodzin, takich jak np. eskalacja przemocy i konfliktów oraz awantur rodzinnych, częstsze niekontrolowane sięganie po alkohol i inne używki, przemoc, pojawiające się trudności natury emocjonalnej, trwale utrzymujący się stres, a nawet reakcje typowe dla PTSD (zespół stresu pourazowego) czyli  występujące jednocześnie: intensywny lęk, poczucie bezsilności i   nawet czasami przerażenie tą sytuacją, obniżenie standardu życia, zmęczenie i przepracowanie rodziców i opiekunów, osłabienie więzi z dziadkami i członkami rodziny niezamieszkującymi wspólnie oraz z przyjaciółmi.

Zdjęcie: Afif Kusuma na Unsplash

 

By wspierać tych, którzy sobie nie radzą z obecną sytuacją, w jakiej się znaleźli, od lipca tego roku został uruchomiony Ośrodek Poradnictwa Rodzinnego „W rodzinie siła”. Jego zadaniem jest wspieranie rodzin zgłaszających problemy rodzinne. Pomoc udzielana jest bezpłatnie poprzez indywidualne konsultacje specjalistów, skierowane na szukanie rozwiązań zapewniających wzmocnienie funkcjonowania rodziny, zwiększenie kompetencji opiekuńczo-wychowawczych oraz zwiększenie umiejętności w pełnieniu ról w rodzinie i w społeczeństwie. Wsparcie udzielane przez specjalistów jest odpowiedzią na zwiększone zapotrzebowanie na wspieranie rodzin, które wystąpiło po okresie zamykania się w domach rodzin w związku z zagrożeniem epidemicznym.

 

Ośrodek Poradnictwa Rodzinnego został uruchomiony przez Stowarzyszenie „DZIECKO”, we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu. Jego pomoc adresowana jest w szczególności do rodzice z trudnościami wychowawczymi, rodziców w kryzysie, młodzieży przeżywającej trudności związane z funkcjonowaniem w rodzinie czy w środowisku.

Szeroko rozumianego wsparcia specjalistycznego udzielają zgłaszającym się specjaliści z zakresu psychologii, interwencji kryzysowej, wsparcia dla osób krzywdzonych, terapii, pedagogiki rodziny oraz pracy z osobami nieradzącymi sobie z kontrolowaniem swoich emocji – zwłaszcza złości, czy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie.

Ośrodek Poradnictwa Specjalistycznego jest czynny do listopada w poniedziałki i czwartki w godzinach popołudniowych od godziny 15.00 do 17.20  oraz w soboty od godz. 8.00 do 12.00 w siedzibie PCPR w Gostyniu, ul. Wrocławska 8, II poziom, pok. nr 203 i 204. Rejestracja na spotkanie ze specjalistą wymaga wcześniejszego telefonicznego umówienia się na konsultacje – nr telefonu 725 167 236 (Stowarzyszenie „DZIECKO”) lub 65 572 75 28 (PCPR w Gostyniu).

Ze wsparcia mogą skorzystać osoby/rodziny zgłaszające problemy rodzinne bezpośrednio w Ośrodku Poradnictwa Rodzinnego lub kierowane przez instytucje współpracujące: sąd rodzinny, zespół kuratorów sądowych, policję, pracowników socjalnych OPS i PCPR oraz  pedagogów szkolnych.

 

Ośrodek Poradnictwa Rodzinnego został uruchomiony w ramach projektu „W rodzinie siła”.  Projekt uzyskał grant w konkursie „Wspieranie inicjatyw na rzecz wielkopolskich rodzin”,  przeprowadzonym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu. Dzięki temu projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny pomocy społecznej w 2021 roku. Projekt jest też realizowany ze środków własnych Stowarzyszenia „DZIECKO”. Wsparcia organizacyjnego udziela PCPR w Gostyniu.

 

Tworząc ten partnerski projekt, Stowarzyszenie „DZIECKO” przyjęło sobie za cele: wieloobszarowe wspieranie rodzin oraz uświadamianie rodzinom i specjalistom wspierającym rodziny, jakie zjawiska, w szczególności: problemy wywołane pandemią, trudności i problemy wychowawcze oraz zjawiska uzależnień i przemocy, zagrażają prawidłowemu funkcjonowaniu rodziny i jej stabilności. Celem jest także wskazanie sposobów radzenia sobie z tymi trudnościami i problemami.

 

Przedstawione treści wyrażają poglądy realizatora projektu i nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

 

Stowarzyszenie „DZIECKO” i PCPR w Gostyniu przypominają, że aby być dobrym rodzicem, warto korzystać w trudnych sytuacjach z pomocy specjalistów. I że każda zmiana wymaga czasu.

I jeszcze kilka rad, które warto stosować, by być dobrym rodzicem:

 

 1. Kochaj swoje dziecko bezwarunkowo, bo tylko taka miłość pozwala dziecku być  prawdziwie szczęśliwym.
 2. Nieustannie buduj swój autorytet, oparty na wiarygodności i spójności między naszymi słowami i czynami.
 3. Bądź uważny i wrażliwy na to, co mówi Twoje dziecko, ta umiejętność stanowi podstawę prawidłowej komunikacji.
 4. Bądź konsekwentny, nie rezygnuj z wymagań, nawet gdy jesteś zmęczony albo gdy dziecko bardzo protestuje.
 5. Stawiaj dziecku jasne granice, mów i pokazuj, co wolno, a czego nie wolno robić.
 6. Wymagaj od siebie tego, czego wymagasz od dziecka. Jesteś dla swojego dziecka najważniejszym wzorem.
 7. Ustal z dzieckiem zasady, w tym też realizację obowiązków domowych, dając tym samym poczucie porządku i bezpieczeństwa. 
 8. Planuj czas wolny, bo wspólne jego spędzanie wzmacnia więzi rodzinne i buduje dobrą atmosferę.
 9. Bądź sprawiedliwy, nie faworyzuj żadnego dziecka, czy to ze względu na wiek, czy płeć, bo bez względu na to, ile ono ma lat i czy jest synem, czy córką, zawsze jest Twoim dzieckiem.
 10. Ustal z drugim rodzicem wspólne metody wychowawcze i zgodnie je realizujcie.
 11. Rozwijaj się i doskonal swój rodzicielski warsztat, czytaj, szukaj, sprawdzaj i ucz się na błędach innych ludzi.
 12. Myśl pozytywnie, chwal swoje dziecko i wspieraj jego dobre poczynania.
 13. Bądź cierpliwy, konsekwentny i nie zniechęcaj się! 

 

Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?

Wyniki

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.