Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Stowarzyszenie “DZIECKO” - Gostyń

Rodziny zastępcze pomagają

Utworzono dnia 02.05.2021

Zakończyło się szkolenie kandydatów na rodziny zastępcze. Wzięły w nim udział rodziny  aspirujące do zostania rodzinami zastępczymi niezawodowymi lub rodzinami zastępczymi spokrewnionymi. Jak podkreśla Lucyna Nowak – psycholog PCPR w Gostyniu: - „To wyjątkowi ludzie, bo zdecydowali się oddać część swojego życia dzieciom, które z różnych przyczyn nie mogą się wychowywać w swoich rodzinach biologicznych.

Uczestniczyło w szkoleniu 11 osób, które przez kilka miesięcy, pilnie uczęszczając na zajęcia, podnosiły swoje kompetencje rodzicielskie i poszerzały wiedzę o wychowywaniu dzieci dramatycznie doświadczonych przez życie. Szkolenie zorganizował i prowadził Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu. Specjaliści PCPR szkolili kandydatów na rodziców zastępczych w oparciu o autorski program Stowarzyszenia „DZIECKO”:Rodzina zastępcza”, zatwierdzony przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej.              

Szkolenie przygotowywało do roli rodziny zastępczej. Dostarczyło ono m.in. wiedzy z zakresu etapów rozwoju człowieka i potrzeb istotnych dla każdego z tych okresów, przedstawiło wiedzę o zasadach pracy z dziećmi, o wyznaczaniu granic i ich przestrzeganiu, o odpowiednim stosowaniu sytemu konsekwencji, o rozpoznawaniu problemów u dzieci i podejmowaniu odpowiednich działań.   Szkolenie dostarczyło też wiedzy kandydatom o istotnych obszarach dotyczących funkcjonowania rodzinnej pieczy zastępczej. Omawiano zadania Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej i zadania koordynatorów Rodzinnej Pieczy Zastępczej, zwracając uwagę na zasady pracy tej instytucji i specjalistów oraz przypominając zasady współpracy rodzin zastępczych z koordynatorami i innymi specjalistami pracującymi u Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej:  psychologami, pracownikami socjalnymi, pedagogami, terapeutami czy mediatorami. Szczegółowo omówiono tez rodzaje wsparcia udzielanego przez Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu. Omówiono też zasady udzielania świadczeń rodzinom zastępczym i usamodzielnianym wychowankom ustalone zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.  

Dużą część poszczególnych sesji szkoleniowych poświęcono omówieniu praktycznej realizacji zadań rodzin zastępczych. Część szkoleń realizowano metodami warsztatowymi.

Szkolenie wsparli dodatkowo rodzice zastępczy z wieloletnim doświadczeniem, którzy od strony praktycznej pokazali funkcjonowanie rodziny zastępczej. Dzielili się też swoim wyjątkowym i bogatym doświadczeniem, zwracając m.in. uwagę na różne sytuacje, z którymi muszą mierzyć się rodzice zastępczy. Kandydaci na rodziców zastępczych wysoko ocenili profesjonalne rady, udzielane im przez rodziców zastępczych: -„To wyjątkowi ludzie, nie dość, że zapewnili bezpieczne i normalne dzieciństwo tylu dzieciom,  to jeszcze potrafią ze swojego niebywałego doświadczenia wybrać to, co dla nas nowicjuszy jest najbardziej przydatne i pomocne.”

Szkolenie, zakończone testem wiedzy, ukończyło z wynikiem pozytywnym 11 osób.

Poszukiwani są kolejni kandydaci na rodziny zastępcze

               Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu - Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej, prowadzi nabór kandydatów na rodziców zastępczych, którzy gotowi są podjąć opiekę nad pokrzywdzonymi przez los dziećmi. Osoby, które wyrażą chęć pomocy dzieciom, wezmą udział w profesjonalnym szkoleniu prowadzonym przez trenerów rodzin zastępczych, podczas którego zdobędą wiedzę i umiejętności do pracy z dziećmi, uzyskają informacje o prawnych regulacjach dotyczących pieczy zastępczej, pogłębią wiedzę z zakresu pedagogiki i psychologii dziecka, zwiększą umiejętności opiekuńcze i wychowawcze oraz umiejętności rozwiązywania trudnych i konfliktowych sytuacji. Odbędą też praktyki w rodzinie zastępczej lub w domu dziecka oraz poznają inne rodziny zastępcze.

Szczegółowych informacji na temat rodzinnej opieki zastępczej, warunków, jakie zobowiązani są spełniać kandydaci oraz na temat szkolenia udzielają pracownicy PCPR w Gostyniu - Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej: PP. Lucyna Nowak, Julita Krzyżyńska oraz Martyna Genderka w siedzibie PCPR (ul. Wrocławska 8, 63-800 Gostyń) lub pod numerem telefonu 65-572-75-28 i 603-533-381 w od poniedziałku do piątku od 700 do 1500.

Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?

Wyniki

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2022 Brak wydarzeń w tym miesiącu.