Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Stowarzyszenie “DZIECKO” - Gostyń

Rozdano 55 tysięcy zł dla działających lokalnie

Utworzono dnia 06.06.2021

To ważna informacja dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, działających na terenie powiatu gostyńskiego. Rozstrzygnięto konkurs grantowy „Działaj Lokalnie 2021”. Najwyżej oceniono projekt z Gminy Pępowo: wniosek Ochotniczej Straży Pożarnej w Babkowicach: Przystań Rowerowa "Gościnny Kołek, przyjaciel: owadów i ludzi".

Wolontariusze i działacze organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych nie czekali długo  na ogłoszenie wyników kolejnej edycji konkursu grantowego „Działaj Lokalnie”. Na konkurs złożono 19 wniosków ze wszystkich gmin wchodzących w skład powiatu gostyńskiego. Wszystkie były ciekawe i wysoko ocenione. Do grona laureatów jury zakwalifikowało 11 projektów grup nieformalnych i organizacji, które otrzymały granty w wysokości 55 000 zł na realizację swoich pomysłów.

Konkurs Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, która jest jednym z sponsorów, i Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, realizowany jest w powiecie gostyńskim przez Stowarzyszenie „DZIECKO” - Ośrodek „Działaj Lokalnie”. Wsparcia finansowego udzieliły Powiat Gostyński (7 000 zł)  i Gminy: Gostyń (10 000 zł), Piaski (6 500 zł), Krobia (6 000 zł), Pępowo (4 000 zł), Pogorzela (3 500 zł) Borek Wlkp. (2 000 zł). Swój wkład finansowy ma też Stowarzyszenie „DZIECKO”.

Projekty oceniała reprezentująca różne środowiska niezależna społeczna komisja konkursowa w składzie: Izabela Skorzybót, Agnieszka Sobierajska, Agnieszka Wujek, ks. Amedeusz Fertig i Mirosław Sobkowiak. Członkowie jury wskazują, że pomysły, inicjatywy oraz działania przedstawione we wszystkich projektach pokazują, że mieszkańcy gmin i powiatu gostyńskiego są niezwykle kreatywni, ale też dostrzegają rozmaite potrzeby lokalnych środowisk i znajdują bardzo realne rozwiązania w odpowiedzi na obserwowane potrzeby. Organizatorzy konkursu z żalem przyznają, że ze względu na ograniczoną pulę środków nie mogli dofinansować wszystkich pomysłów i musieli dokonać wyboru najlepszych z najlepszych.

Nagrodzonych jedenaście grup nieformalnych i organizacji pozarządowych będzie realizować m.in. inicjatywy skierowane do seniorów, dzieci, młodzieży, rodzin. Odbędą się festyny, rajdy rowerowe, spotkania integrujące mieszkańców. Powstaną: ekologiczna przystań rowerowa,  plac rekreacyjno-sportowy, portal internetowy, a także nowe oferty kulturalne w postaci zajęć muzycznych, rekreacyjnych czy kultywujących tradycje regionalne. 

Wyniki konkursu grantowego „Działaj Lokalnie 2021”

  • Gmina Pępowo, Wnioskodawca i realizator: Ochotnicza Straż Pożarna w Babkowicach, Projekt pn.: Przystań Rowerowa "Gościnny Kołek, przyjaciel: owadów i ludzi", kwota dofinansowania: 6 000 zł; Głównym celem projektu jest wspólne stworzenie miejsca spotkań dla mieszkańców wsi Babkowice oraz przejezdnych cyklistów przy zbiorniku wodnym "Kołek". Działania: prace budowlano - usługowo – ogrodowe; zagospodarowanie miejsca do wypoczynku, wydzielenie parkingu; nasadzenie  44 szt. drzew miododajnych, posianie łąki kwietnej o wielkości około 200 m2, postawienie 3 domków  dla owadów i tablic edukacyjnych o owadach; postawienie 4 ławek i zegara słonecznego;

 

  • Gmina Borek Wlkp. Wnioskodawca i realizator: Koło Gospodyń Wiejskich w Bruczkowie, Projekt pn.: Ruch w czasie pandemii COVID - 19  to zdrowie, kwota dofinansowania: 4 000 zł; Celem projektu jest integracja społeczna, aktywność fizyczna i edukacja poprzez zabawę oraz utworzenie placu rekreacyjno-sportowego w pobliżu boiska oraz  budynków mieszkalnych;  montaż urządzenia do ćwiczeń (siłownia zewnętrzna) oraz  urządzenia na plac zabaw; festyn - święto sportowo-rekreacyjne

 

  • Gmina Gostyń Wnioskodawca: Gostyński Ośrodek Kultury "Hutnik", realizator "Młodzi aktywnie" - grupa młodych ludzi w skład której wchodzą radni Młodzieżowej Rady Miejskiej; Projekt pn.: "Wzajemne wsparcie - sukcesem pokoleń", kwota dofinansowania: 6 000 zł; Głównym celem jest stworzenie przestrzeni do wspólnego spędzania czasu dwóch pokoleń (seniorów i młodzieży). Zrealizowane zostaną działania: 1) „Głosy naszego miasta” – celem zadania jest zapisanie wspomnień i historii mieszkańców gminy Gostyń i wydanie broszury. 2)         cykl seansów filmowych pod nazwą „Spacery filmowe – nasze kino”; 4) „Odkurzone piosenki”  - seniorzy przypomną dawne szlagiery i zapoznają z nimi młodych ludzi; 5) „Takie tango” – seniorzy wspólnie z młodzieżą zajęcia taneczne w szkole tańca, gdzie pokażą młodym ludziom tańce, które królowały w ich młodości; 6) wspólne warsztaty rękodzieła.

•             Gmina Gostyń - Wnioskodawca: Zgromadzenie Sióstr Służebniczek BDNP Prowincja Krakowska; Projekt pn.: Jeszcze będzie pięknie - tylko załóż wygodne buty!, kwota dofinansowania: 5000 zł; Głównym celem jest zorganizowanie kreatywnych form spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży: zajęcia taneczne i sportowe, gry bez prądu, spotkania z teatrem.

 

•             Gmina Gostyń - Wnioskodawca: Fundacja Fabryka Pomysłów; Projekt pn.: Szlakiem bł. Edmunda Bojanowskiego, kwota dofinansowania: 5000 zł; Głównym celem jest przybliżenie oraz wzbudzenie zainteresowania osobą Edmunda Bojanowskiego jako społecznikiem i patriotą, Zostanie przygotowana trasa (z oznakowaniem, tablicami informacyjnymi), która poprowadzi mieszkańców i turystów Szlakiem bł. Edmunda

  • Gmina Krobia - Wnioskodawca: Stowarzyszenie Wędkarskie "Syrenka"; Projekt pn.: Ekozakątek, kwota dofinansowania: 5000 zł; Głównym celem jest edukacja ekologiczna poprzez stworzenie miejsca – ekozakątka jako klasy plenerowej i ekoprzystanku dla spacerowiczów czy cyklistów (prace porządkowe, postawienie ław i stołów, nasadzenia drzew i krzewów). Projekt podsumuje spotkanie przy ognisku.
  • Gmina Krobia - Wnioskodawca: Biskupiański Zespół Folklorystyczny z Domachowa i Okolic; Projekt pn.: Mały Tabor, kwota dofinansowania: 5000 zł; Głównym celem projektu jest zachowanie i przekazanie biskupiańskiego dziedzictwa kulturowego poprzez innowacyjne warsztaty dla dzieci z Domachowa i okolic.  Działania będą miały charakter integracyjny i aktywizujący po okresie izolacji epidemicznej. Przyjmą formę folkowych półkolonii, podczas których dzieci nie tylko uczestniczyć będą w specjalnie przygotowanych warsztatach, ale też spotkają się i będą pracować warsztatowo z artystami i twórcami ludowymi. (warsztaty filmowe związane z tradycjami ludowymi, malarskie, plastyczne, rękodzielnicze, zielarskie, ekologiczne, taneczno-teatralne.

 

  • Gmina Piaski - Wnioskodawca: Stowarzyszenie na rzecz osób niepełnosprawnych  KREATYWNI; Projekt pn.: Cyfrowe NGO, kwota dofinansowania: 5000 zł; Celem jest zapewnienie nieodpłatnej prezentacji, promocji, wymiany doświadczeń i dobrych praktyk oraz bieżących porad dla NGOs i grup nieformalnych poprzez zbudowanie i prowadzenie portalu NGOs powiatu gostyńskiego, który będzie integrował aktywne środowiska lokalne i będzie inkubatorem partnerstw bardziej lub mniej formalnych. Działania: 1) zbudowanie - przy wykorzystaniu i na bazie adresu www.ngo.gostyn.pl - utworzonego 10 lat temu przez jednego z realizatorów tego projektu: portalu NGOs powiatu gostyńskiego. 2) szkolenia on line uczące tworzenia treści na portal i do mediów oraz profesjonalnego tworzenia zdjęć; 3). bieżące funkcjonowanie portalu; 4) zapewnienie bezpłatnej korekty językowej dla nadsyłanych informacji z NGOs i grup nieformalnych; 5) utworzenie możliwości samodzielnego umieszczania swoich informacji przez NGOs i grupy nieformalne z terenu powiatu (po zatwierdzeniu ich przez administratora portalu)
  • Gmina Piaski - Wnioskodawca: Ochotnicza Straż Pożarna SMOGORZEWO; Projekt pn.: Bo straż pożarna jest fajna..., kwota dofinansowania: 5000 zł; Celem jest aktywizacja dzieci i młodzieży po okresie izolacji związana ze zdrowym stylem życia i jego ochroną wokół wartości związanych z byciem strażakiem. Działania: 1) zabawy terenowe 2) konkurs plastyczny 3) zbudowanie miniwozu strażackiego, 4)  zakup mundurów dla najmłodszych, 5) nauka pierwszej pomocy, 6) lokalne działania proekologiczne np. rodzinne sprzątanie lasu, 6) nasadzenia roślin.
  • Gmina Pogorzela - Wnioskodawca: Ochotnicza Straż Pożarna w Pogorzeli; Projekt pn.: IV fala pandemii w Pogorzeli nie przejdzie! Strażacy nie pozwolą!, kwota dofinansowania: 6000 zł; Celem jest realizacja dowozów na szczepienia osób starszych, niepełnosprawnych; promocja bezpieczeństwa i zdrowia oraz doposażenie OSP w zestaw medyczny PSP R1 z deską i szynami Kramera jako  podstawowy  zestaw do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

 

  • Gmina Poniec - Wnioskodawca: Wielkopolska Sieć Organizacji Pozarządowych Działamy Razem; Projekt pn.: Rodzinne obiady podczas epidemii, kwota dofinansowania: 3000 zł; Celem jest odbudowywanie i  wzmacnianie więzi pomiędzy członkami lokalnej społeczności, rozwijanie społecznego zaangażowania wokół wspólnego gotowania; zostanie przeprowadzonych 5 wydarzeń w formie stacjonarnej lub challenge związanych ze wspólnym gotowaniem, promocją tradycji kulinarnych poszczególnych rodzin (nauka przyrządzania, dokumentacja fotograficzna, upowszechnianie przepisów).

Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?

Wyniki

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.