Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Stowarzyszenie “DZIECKO” - Gostyń

RUSZYŁ POJEKT „REAGUJEMY SOLIDARNIE II”

Utworzono dnia 01.08.2023

Jak podaje Eurostat (europejski urząd statystyczny) w Polsce obecnie przebywa 977 tys. uchodźców wojennych z Ukrainy. Są to głównie kobiety i dzieci. Znaleźli się oni w Polsce w wyniku rosyjskiej napaści zbrojnej na Ukrainę. Część z nich, zmuszona do opuszczenia swoich domów, pozbawiona środków do życia i obciążona traumatycznymi przeżyciami, potrzebuje ciągle naszej pomocy.

Sytuacja części uchodźców wojennych z Ukrainy, przebywających na terenie powiatu gostyńskiego jest trudna. Nie mogą oni znaleźć pracy, koszty wynajmu mieszkań oraz ich utrzymania są na granicy możliwości finansowych uchodźców lub nawet poza granicami. Potwierdza to m.in. badanie, przeprowadzone przez Stowarzyszenie PISOP z Leszna („Raport: Sytuacja osób z doświadczeniem uchodźczym z Ukrainy”, 15.02.2023). Wskazuje ono na złą sytuację finansową wśród osób z doświadczeniem uchodźczym z Ukrainy. Wynika to głównie z problemów ze znalezieniem pracy, czy niemożnością jej podjęcia związaną z posiadaniem małych dzieci, niepełnosprawności, czy wiekiem emerytalnym. W Raporcie zauważono potrzebę comiesięcznych świadczeń socjalnych, szczególnie dla emerytów oraz osób z niepełnosprawnościami.

Sytuację uchodźców wojennych, tak jak i Polaków, pogarsza utrzymująca się wysoka inflacja, wzrost cen podstawowych produktów oraz zmiana przepisów o pomocy dla uchodźców, wprowadzająca odpłatność za pobyt w miejscach pobytu dofinansowywanych przez Wojewodę Wielkopolskiego z budżetu państwa.

Także zmienia się postawa Polaków: Polacy są mniej chętni do pomagania uchodźcom z Ukrainy, co potwierdza sondaż LAB badawczy Uniwersytetu Warszawskiego i Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie ogłoszony 13.06.2023 r.

Wskazane wyżej elementy potwierdzają konieczność pomocy.  Stowarzyszenie „DZIECKO”, (które codziennie pomaga potrzebującym mieszkańcom powiatu gostyńskiego np. rozwożąc  pieczywo i warzywa oraz nabiał otrzymane z marketu SUPECO) w ramach projektu „Reagujemy solidarnie II” zaplanowało udzielanie wsparcia rzeczowego: żywnościowego oraz lekowego dla części uchodźców: wyłącznie dla matek z małymi dziećmi, seniorów i osób z niepełnosprawnością. Żywność (i, jeśli zajdzie taka potrzeba, leki) będzie sukcesywnie przekazywana rodzinom uchodźczym, przybywającym na terenie powiatu gostyńskiego. Będą to konserwy mięsne i rybne, kasza, ryż, olej, cukier, mąka, masło, makaron, dżemy, itp.

Projekt Stowarzyszenia „DZIECKO” jest realizowany na terenie powiatu gostyńskiego. Partnerem wspierającym jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu – koordynator powiatowy pomocy dla uchodźców wojennych  z Ukrainy. To działanie pomocowe dofinansowano ze środków Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce w ramach Transnational Giving Europe.

Akademia Rozwoju Filantropii, korzystając z międzynarodowej sieci kontaktów i możliwości szybkiego reagowania, we współpracy z partnerami z Polski z zagranicy opracowała i realizuje różne  metody wsparcia dla obywateli Ukrainy. Jedną z nich jest wsparcie uchodźców wojennych w ramach Transnational Giving Europe (TGE).

TGE to sieć współpracujących ze sobą 21 europejskich fundacji i stowarzyszeń. Pośredniczą one w przekazywaniu darowizn od osób indywidualnych i przedsiębiorstw z całej Europy do organizacji pozarządowych oraz publicznych i prywatnych instytucji realizujących przedsięwzięcia o charakterze społecznym.

               W ramach TGE Kryzysowy Fundusz dla Ukrainy ogłoszono kolejny konkurs na działania wspierające uchodźców wojennych z Ukrainy. Jednym z kilku laureatów tego konkursu zostało Stowarzyszenie „DZIECKO” i otrzymało dofinansowanie do działań dobroczynnych na rzecz ofiar wojny w Ukrainie.

 

Dotychczasowe działania wspierające uchodźców wojennych i ofiary wojny w Ukrainie, realizowane przez Stowarzyszenie „DZIECKO” to m.in. 1) Program „Fundusz edukacyjny dla uczniów z Ukrainy” utworzony i zrealizowany przez Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Świętogórskiej im. Józefa Zeidlera jako ofiarodawcę i Stowarzyszenie „DZIECKO” jako operatora Funduszu; 2) codzienne wieczorne zbieranie nadwyżek żywności z marketów i rozwożenie ich do potrzebujących rodzin polskich i w ok. 15%  dla uchodźców; 3) zakup leków pozareceptowych, tj. przeciwbólowych, przeciwgorączkowych, itp. dla zgłaszających potrzeby uchodźców wojennych; 4) przygotowanie dwudziestu transportów humanitarnych do Ukrainy; 5) zakupienie (dzięki wyjątkowej ofiarności przedsiębiorców z terenu powiatu gostyńskiego), wyposażenie i przekazanie ambulansu medycznego do Szpitala Chirurgicznego nr 2 w Kijowie (w ramach akcji portalu Gostyn24.pl, PCPR w Gostyniu i Stowarzyszenia „DZIECKO”); 6) przyjęcie rannego żołnierza na ponadmiesięczny pobyt rehabilitacyjny po amputacji nogi i zapewnienie mu protezy trzeciej generacji (to wspólny projekt Powiatu Gostyńskiego (w tym powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu), Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego im W. Degi w Poznaniu; firmy medycznej ENforce Medical Technologies; Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri w Głogówku; Bonifraterskiego Centrum Zdrowia pw. św. Benedykta Menni w Piaskach – koordynowany przez Stowarzyszenie „DZIECKO”; 7) organizowanie działań integrujących dzieci i młodzież uchodźczą z dziećmi i młodzieżą polską.

Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?

Wyniki

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.