Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Stowarzyszenie “DZIECKO” - Gostyń

Szkoła dla rodziców zaprasza

Utworzono dnia 06.06.2021

Stowarzyszenie „DZIECKO” i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, we współpracy z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Borku Wlkp. oraz Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Borku Wlkp., zapraszają na bezpłatne warsztaty dla rodziców. Celem warsztatów jest wzmacnianie kompetencji i prawidłowych postaw rodzicielskich.

Zajęcia będą realizowane w czerwcu i w lipcu br. Warsztaty będą się odbywać w  budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borku Wlkp.,. Zajęcia będą się odbywały z zachowaniem zasad bezpieczeństwa epidemicznego.

Dodatkowo, by umożliwić rodzicom udział w zajęciach, w czasie warsztatów dla rodziców równolegle odbywają się zajęcia socjoterapeutyczne dla ich dzieci, wzmacniające przemiany w rodzinach.

Ważnym elementem szkoły dla rodziców będzie praca nad tym, jak najmniej krzywdzić dzieci w sytuacjach, gdy rodzice kłócą się, są w konflikcie, separacji czy po rozwodzie.

            Jednocześnie zostanie zwrócona uwaga na problemy dzieci w sferze zdrowia psychicznego będące skutkiem długotrwałej izolacji społecznej. Omówiony zostanie wpływ separacji rówieśniczej  na funkcjonowanie dziecka, jego stany emocjonalne, czy radzenie sobie z brakiem akceptacji w grupie i budowanie na nowo relacji interpersonalnych z pokonywaniem stresu z tym związanego.

W czasie zajęć rodzice nauczą się m.in., jak radzić sobie z emocjami, jak rozmawiać, aby nie ranić, jak kochać i wymagać, przy jednoczesnym skutecznym wykonywaniu opieki nad dziećmi. Prowadzący zwrócą też uwagę  na stosowanie prawidłowych metod wychowawczych.

            W czasie projektu są też prowadzone zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci, których rodzice uczestniczą w warsztatach – równoczesne czasowo z warsztatami dla rodziców - wzmacniające umiejętności komunikacyjne (w tym: asertywność, bezpieczne sposoby rozwiązywania konfliktów, radzenie sobie z agresją, współdziałanie w grupach) oraz zawierające elementy zabawy i relaksacji.

- „Problem dysfunkcjonalności rodzin w obszarze wychowawczym staje się coraz poważniejszy. Świadczy o tym rosnącą z roku na rok liczba zgłoszeń o problemach w tym obszarze i skierowań przez pedagogów czy pracowników socjalnych na zajęcia podnoszące kompetencje rodzicielskie. Znaczenie rodziny jest olbrzymie w życiu każdego człowieka. W niej uczymy się jak żyć, jak okazywać emocje, jak troszczyć się o innych, jak realizować swoje marzenia.” – podkreśla psycholog Lucyna Nowak. – „Dlatego ważne jest, aby nauczyć rodziców jak radzić sobie z emocjami, jak rozmawiać, jak ustalać granice, prawidłowe relacje, budować zasady i autorytet, jak być konsekwentnym, jak okazywać dzieciom miłości i szacunek i dawać poczucie bezpieczeństwa. Ważne jest też wsparcie dzieci oraz uświadomienie im, że zasady i granice określane przez rodziców mają charakter uniwersalny i służą dobru i bezpieczeństwu dziecka.” – dodaje pedagog Monika Nowak.

 

Autorskie zajęcia w projekcie są prowadzone przez specjalistów Stowarzyszenia „DZIECKO” i PCPR w Gostyniu: psychologów, terapeutów, pracowników socjalnych i pedagogów. W czasie warsztatów i po ich zakończeniu rodzice uczestniczący w warsztatach będą mogli korzystać, odpowiednio do stwierdzonych potrzeb, z indywidualnych konsultacji  specjalistów w PCPR w Gostyniu i Stowarzyszenia „DZIECKO” (psychologów, pracowników socjalnych, pedagogów, terapeuty środowiskowego, prawnika, mediatora,) zapewniających wzmocnienie i zwiększenie kompetencji opiekuńczo-wychowawczych oraz wsparcie w rozwiązywaniu pojawiających się trudności wychowawczych i rodzinnych.

 

Organizatorzy zapraszają na zajęcia. Zapisy indywidualne rodzin: telefon 65 572 75 28 (PCPR w Gostyniu – p. Lucyna Nowak) lub 725 167 236 (Stowarzyszenie „DZIECKO” – p. Mirosław Sobkowiak).  Zapisy są prowadzone do wyczerpania liczby miejsc.

            Warsztaty dla rodziców oraz zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci odbędą się w ramach projektu "Pomoc dla rodziny - wzmacnianie kompetencji rodzicielskich i prawidłowych postaw poprzez przeprowadzenie warsztatów grupowych dla rodziców z problemami wychowawczymi oraz zajęć socjoterapeutycznych dla ich dzieci".  Projekt ten został nagrodzony w otwartym konkursie Powiatu Gostyńskiego „Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób”. Dzięki termu projekt uzyskał grant z Powiatu Gostyńskiego. Projekt jest też realizowany ze środków własnych Stowarzyszenia „DZIECKO” i przy wsparciu rzeczowym PCPR w Gostyniu oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borku Wlkp. i dzięki pracy wolontariuszy.

 

 

Wykorzystano materiał graficzny Biura Rzecznika Praw Dziecka

Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?

Wyniki

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2022 Brak wydarzeń w tym miesiącu.