Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Stowarzyszenie “DZIECKO” - Gostyń

Trauma wczesnodziecięca i jej wpływ na funkcjonowanie dziecka

Utworzono dnia 06.12.2020

Odbyło się kolejne z cyklu szkoleń dla rodzin zastępczych i specjalistów pracujących z dziećmi i rodzinami.

Tym razem do współpracy zaprosiliśmy Magdalenę Szutarską, psychologa, psychoterapeutę, trenera, superwizora. Pracuje z dziećmi, dorosłymi i rodzinami, zajmuje się szczególnie obszarami związanymi z doświadczaną traumą, trudnościami rozwojowymi.  

I właśnie te obszary zostały poruszony w czasie szkolenia - trauma wczesnodziecięca i jej wpływ na funkcjonowanie dziecka. W czasie tych warsztatów uczestnicy poszukiwali odpowiedzi na ważne pytania: Czy sama miłość uleczy? Dlaczego standardowe metody wychowawcze nie przynoszą efektu? A może jednak są skuteczne?

Praca z dzieckiem, które przeżyło traumę, związaną choćby z faktem oddzielenia od rodziców, wymaga wiele cierpliwości, zrozumienia, ale też wiedzy. I właśnie na tym ostatnim aspekcie skupiła się Magdalena Szutarska podczas szkolenia. Znajomość pewnych mechanizmów związanych z traumą może ułatwić bycie z dzieckiem, wspieranie go, a jednocześnie zadbanie o samego siebie, aby zapobiec wypaleniu zawodowemu często towarzyszącemu byciu rodziną zastępczą.

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej to duże wyzwanie, któremu towarzyszą trudne chwile. Ale rodziny, z którymi pracujemy, mówią też o satysfakcji, radości, sukcesach. I temu była też poświęcona cześć warsztatów prowadzonych przez Magdalenę Szutarską. 

Zapraszamy osoby zastanawiające się nad rodzicielstwem zastępczym do kontaktu z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu. Szczegółowych informacji na temat rodzinnej opieki zastępczej, warunków, jakie zobowiązani są spełniać kandydaci udzielają pracownicy PCPR w Gostyniu - Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej: P. Lucyna Nowak, P. Julita Krzyżyńska oraz P. Martyna Linkowska w siedzibie PCPR (ul. Wrocławska 8, 63-800 Gostyń) lub pod numerem telefonu 65-572-75-28 i 603-533-381 w poniedziałki od 800 do 1600, w środy od 800 do 1800, we wtorki, czwartki i piątki od 700 do 1500

Kandydaci wezmą udział w szkoleniu, aby jak najlepiej przygotować się do nowej roli rodzica zastępczego.

Szkolenie odbyło się w ramach projektu „Pomagając rodzinie - pomagamy dzieciom”. Jego celem jest wspieranie rozwoju i funkcjonowania rodzicielstwa zastępczego oraz wzmacnianie i poszerzanie wiedzy i kompetencji rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie powiatu gostyńskiego. Projekt ten został nagrodzony w otwartym konkursie Powiatu Gostyńskiego „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej w szczególności poprzez prowadzenie i promocję rodzicielstwa zastępczego w celu pozyskiwania nowych rodzin zastępczych”. Dzięki temu projekt uzyskał grant z Powiatu Gostyńskiego. Projekt jest też realizowany ze środków własnych Stowarzyszenia „DZIECKO” oraz przy wsparciu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu.

 

Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?

Wyniki

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.