Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Stowarzyszenie “DZIECKO” - Gostyń

Walka rodziców o dziecko krzywdzi je

Utworzono dnia 31.12.2023

WALKA RODZICÓW O DZIECKO TO PRZEMOC EMOCJONALNA WOBEC DZIECKA

 

Cykl: Dzieci w sytuacji rozstania rodziców 4/8

 

 

Jakie mogą być konsekwencje psychiczne dla dziecka uprowadzonego lub przetrzymywanego przez jedno z rodziców?

Sprawy i działania okołorozwodowe i okołorozstaniowe rodziców - to walka o dziecko, walka trudna bezpardonowa okrutna!  Psychologowie i specjaliści często określają tego typu walkę okołorozwodową, jako przemoc emocjonalną wobec dziecka.

 

WAŻNE: Dziecko, które doświadcza konfliktu rodzicielskiego i nawet wystarczy, że jest tylko obserwatorem, albo aż obserwatorem, zawsze doznaje przepotwornych emocjonalnych uszkodzeń.

A jeśli zostaje wciągnięte do rozgrywki między rodzicami po jednej ze stron, to na pewno jest ofiarą przemocy.

 

Ludzie mają prawo się rozwodzić, rozstawać, ale nie mają prawa rozwodzić dziecka z drugim rodzicem.

Dziecko ma prawo do kontaktu i do bycia z obojgiem rodziców, nie zawsze w jednakowej proporcji, ale nie może się wychowywać, jeżeli mówimy o jego dobrostanie, zwłaszcza tym emocjonalnym, nie może być alienowane od drugiego rodzica.

 

A to się dzieje często w konflikcie okołorozwodowym lub okołorozstaniowym. Dla dziecka konflikt ten  jest bardzo zgubny w swoich następstwach.

Dorośli postanowili się rozstać, bo się zakochali w kimś innym, bo są zmęczeni, bo się wypalili w dotychczasowym związku, itd., ale dziecko jest zawsze i będzie ich dzieckiem, a oni zawsze będą jego rodzicami.

Niestety, u większości rozstających się dorosłych pojawia się egoistyczny rys, który pozwala myśleć rodzicowi, że tylko on jest właścicielem, jest posiadaczem dziecka.

DOBRE STANDARDY DLA RODZICÓW W SYTUACJI ROZSTANIA:
 

1. Niezależnie od rozstania rodzice nadal mają prawa oraz obowiązki i są odpowiedzialni za przebieg rozstania i ochronę potrzeb i interesów dziecka.

 

2. Rodzice chronią i wspierają dziecko poprzez zgodne działanie oparte na wspólnie wypracowanym planie opieki rodzicielskiej. W przypadku trudności w wypracowaniu tego planu rodzice mogą skorzystać z pomocy mediatora.

 

3. Obowiązkiem rodziców jest zrozumienie perspektywy dziecka i nazwanie jego potrzeb.

 

4. Zadaniem rodziców jest zadbanie o bezpieczeństwo dziecka poprzez przekazywanie mu zrozumiałych informacji w taki sposób, aby dziecko nie przeżywało konfliktu lojalności.

 

5. Zadaniem rodziców jest podjęcie działań w celu utrzymania dotychczasowego standardu życia dziecka.

 

6. Rodzic dba o dobre kontakty dziecka z drugim rodzicem.

 

7. Relacja rodzic - dziecko jest podstawą do prawidłowego rozwoju dziecka także w sytuacji rozstania rodziców. Instytucje pełnią rolę pomocniczą dla rodziny.

 

8. Zalecane jest korzystanie z pomocy i wsparcia psychologicznego dla rodziców, na przykład poprzez korzystanie z psychoterapii indywidualnej, warsztatów psychoedukacyjnych lub grup wsparcia dla rozstających się rodziców, indywidualnych konsultacji psychologicznych lub wychowawczych, porad prawnych, mediacji.

 

9. Niedopuszczalne jest bezpodstawne wykorzystywanie instrumentów prawnych i okoliczności w celu zdyskredytowania rodzica i odcięcia go od kontaktu z dzieckiem.

 

10. O formalnej sytuacji dziecka i ewentualnym postanowieniu sądu w tej sprawie rodzice informują instytucje mające kontakt z dzieckiem, zwłaszcza placówki oświatowe.

 

11. Rodzic wykonuje orzeczenia sądu w taki sposób, by dziecko, w miarę możliwości rozwojowych,

je zaakceptowało i zrozumiało.

Artykuł ukazuje się w ramach projektu „Jest bezpiecznie”.  Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny pomocy społecznej w 2023 roku w konkursie „Wspieranie inicjatyw na rzecz wielkopolskich rodzin”. Projekt jest też realizowany ze środków własnych Stowarzyszenia „DZIECKO”. Program wspiera Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu.

Przedstawione treści wyrażają poglądy realizatora projektu i nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?

Wyniki

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.