Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Stowarzyszenie “DZIECKO” - Gostyń

Wsparcie dla osób uwikłanych w zjawisko przemocy w rodzinie

Utworzono dnia 01.09.2022

Zagrożenia wojenne, inflacja, zmiany popandemiczne, wojny polityczne i inne nasze codzienne trudności spowodowały widoczne nasilenie zjawisk niekorzystnych dla bezpiecznego funkcjonowania rodzin, takich jak np. eskalacja przemocy i konfliktów oraz awantur rodzinnych, częstsze niekontrolowane sięganie po alkohol i inne używki, przemoc, pojawiające się trudności natury emocjonalnej, trwale utrzymujący się stres, a nawet reakcje typowe dla PTSD (zespół stresu pourazowego) czyli  występujące jednocześnie: intensywny lęk, poczucie bezsilności i   nawet czasami przerażenie tą sytuacją, obniżenie standardu życia, zmęczenie i przepracowanie rodziców i opiekunów, osłabienie więzi z dziadkami i członkami rodziny niezamieszkującymi wspólnie oraz z przyjaciółmi.

By wspierać tych, którzy sobie nie radzą z obecną sytuacją, w jakiej się znaleźli, od lipca tego roku został uruchomiony Ośrodek wsparcia dla osób uwikłanych w zjawisko przemocy w rodzinie "Jest bezpiecznie". Jego zadaniem jest wspieranie rodzin zgłaszających problemy rodzinne, konflikty i zachowania agresywne. Pomoc udzielana jest bezpłatnie poprzez indywidualne konsultacje specjalistów, skierowane na szukanie rozwiązań zapewniających wzmocnienie funkcjonowania rodziny, zwiększenie kompetencji opiekuńczo-wychowawczych oraz zwiększenie umiejętności w pełnieniu ról w rodzinie i w społeczeństwie. Wsparcie udzielane przez specjalistów jest odpowiedzią na zwiększone zapotrzebowanie na wspieranie rodzin, które wystąpiło w obecnej sytuacji społeczno-politycznej.

Ośrodek wsparcia dla osób uwikłanych w zjawisko przemocy w rodzinie "Jest bezpiecznie" został uruchomiony przez Stowarzyszenie „DZIECKO”, we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu. Jego pomoc adresowana jest w szczególności do osób i rodzin  uwikłanych w zachowania przemocowe, rodziców z trudnościami wychowawczymi, rodziców w kryzysie, młodzieży przeżywającej trudności związane z funkcjonowaniem w rodzinie czy w środowisku.

Są też realizowane spotkania indywidualne z osobami, którym zdarza się stosować przemoc w rodzinie – wspierające funkcjonowanie tych osób bez przemocy.

 

Szeroko rozumianego wsparcia specjalistycznego udzielają zgłaszającym się specjaliści z zakresu psychologii, interwencji kryzysowej, wsparcia dla osób krzywdzonych, terapii, pedagogiki rodziny oraz pracy z osobami nieradzącymi sobie z kontrolowaniem swoich emocji – zwłaszcza złości, czy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie.

Ośrodek wsparcia dla osób uwikłanych w zjawisko przemocy w rodzinie "Jest bezpiecznie"  jest czynny do listopada w godzinach popołudniowych oraz w soboty do południa w siedzibie PCPR w Gostyniu, ul. Wrocławska 8, II poziom, pok. nr 203 i 204. Rejestracja na spotkanie ze specjalistą wymaga wcześniejszego telefonicznego umówienia się na konsultacje – nr telefonu 725 167 236 (Stowarzyszenie „DZIECKO”) lub 65 572 75 28 (PCPR w Gostyniu).

Ze wsparcia mogą skorzystać osoby/rodziny zgłaszające problemy rodzinne bezpośrednio w Ośrodku wsparcia dla osób uwikłanych w zjawisko przemocy w rodzinie "Jest bezpiecznie" lub kierowane przez instytucje współpracujące: sąd rodzinny, zespół kuratorów sądowych, policję, pracowników socjalnych OPS i PCPR oraz  pedagogów szkolnych.

 

Ośrodek Poradnictwa Rodzinnego został uruchomiony w ramach projektu „Jest bezpiecznie”.  Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny pomocy społecznej w 2022 roku w konkursie „Wspieranie inicjatyw na rzecz wielkopolskich rodzin”. Projekt jest też realizowany ze środków własnych Stowarzyszenia „DZIECKO”.

Tworząc ten partnerski projekt, Stowarzyszenie „DZIECKO” przyjęło sobie za cele: wieloobszarowe wspieranie rodzin oraz uświadamianie rodzinom i specjalistom wspierającym rodziny, jakie zjawiska, w szczególności: trudności i problemy wychowawcze oraz zjawiska uzależnień i przemocy, zagrażają prawidłowemu funkcjonowaniu rodziny i jej stabilności. Celem jest także wskazanie sposobów radzenia sobie z tymi trudnościami i problemami.

 

Przedstawione treści wyrażają poglądy realizatora projektu i nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

 

Stowarzyszenie „DZIECKO” i PCPR w Gostyniu przypominają, że aby być dobrym rodzicem, warto korzystać w trudnych sytuacjach z pomocy specjalistów. I że każda zmiana wymaga czasu.

 

 

 

 

 

I jeszcze kilka rad, które warto stosować, by być dobrym rodzicem:

 

 1. Kochaj swoje dziecko bezwarunkowo, bo tylko taka miłość pozwala dziecku być  prawdziwie szczęśliwym.
 2. Nieustannie buduj swój autorytet, oparty na wiarygodności i spójności między naszymi słowami i czynami.
 3. Bądź uważny i wrażliwy na to, co mówi Twoje dziecko, ta umiejętność stanowi podstawę prawidłowej komunikacji.
 4. Bądź konsekwentny, nie rezygnuj z wymagań, nawet gdy jesteś zmęczony albo gdy dziecko bardzo protestuje.
 5. Stawiaj dziecku jasne granice, mów i pokazuj, co wolno, a czego nie wolno robić.
 6. Wymagaj od siebie tego, czego wymagasz od dziecka. Jesteś dla swojego dziecka najważniejszym wzorem.
 7. Ustal z dzieckiem zasady, w tym też realizację obowiązków domowych, dając tym samym poczucie porządku i bezpieczeństwa. 
 8. Planuj czas wolny, bo wspólne jego spędzanie wzmacnia więzi rodzinne i buduje dobrą atmosferę.
 9. Bądź sprawiedliwy, nie faworyzuj żadnego dziecka, czy to ze względu na wiek, czy płeć, bo bez względu na to, ile ono ma lat i czy jest synem, czy córką, zawsze jest Twoim dzieckiem.
 10. Ustal z drugim rodzicem wspólne metody wychowawcze i zgodnie je realizujcie.
 11. Rozwijaj się i doskonal swój rodzicielski warsztat, czytaj, szukaj, sprawdzaj i ucz się na błędach innych ludzi.
 12. Myśl pozytywnie, chwal swoje dziecko i wspieraj jego dobre poczynania.
 13. Bądź cierpliwy, konsekwentny i nie zniechęcaj się! 

 

Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?

Wyniki

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Lipiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.