Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Stowarzyszenie “DZIECKO” - Gostyń

Z TGE i ARFwP - dla uchodźców

Utworzono dnia 02.06.2023
Stowarzyszenie „DZIECKO” – jako laureat konkursu Transnational Giving Europe (TGE) TGE Kryzysowy Fundusz dla Ukrainy – otrzymało grant finansowy i prowadziło działania wspierające uchodźców wojennych z Ukrainy.
????????????????
Część rodzin uchodźców wojennych z Ukrainy ma spore problemy z bieżącym utrzymaniem się. W wyniku rosyjskiego napadu militarnego na Ukrainę, w Polsce znalazło się ponad 3 mln uchodźców z Ukrainy. Zmuszeni do opuszczenia swoich domów, pozbawieni środków do życia i obciążeni traumatycznymi przeżyciami, potrzebowali, a niektórzy jeszcze potrzebują naszej pomocy.
Stowarzyszenie „DZIECKO” – jako laureat konkursu Transnational Giving Europe (TGE) TGE Kryzysowy Fundusz dla Ukrainy – otrzymało grant finansowy i prowadziło działania wspierające uchodźców wojennych z Ukrainy.
????????????????
Stowarzyszenie „DZIECKO” udzielało wsparcia rzeczowego: żywnościowego oraz lekowego dla części uchodźców: matek z małymi dziećmi, seniorów i osób z niepełnosprawnością. Żywność i leki oraz środki antyseptyczne była sukcesywnie przekazywana rodzinom uchodźczym, przybywającym na terenie powiatu gostyńskiego. Były to konserwy mięsne i rybne, kasza, olej, cukier, mąka, makaron, dżemy, nabiał itp. Leki przekazano za kwotę 751,45 zł oraz żywność za kwotę 9248,55 zł. Udzielono wsparcia rzeczowego 164 osobom.
????????????????
Projekt Stowarzyszenia „DZIECKO”, był dofinansowany ze środków Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce w ramach Transnational Giving Europe i został zrealizowany na terenie powiatu gostyńskiego. Partnerem wspierającym było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu – koordynator powiatowy pomocy dla uchodźców wojennych z Ukrainy.
????????????????
Projekt w całości był zrealizowany w ramach wolontariatu Stowarzyszenia „DZIECKO” i wolontariatu pracowniczego PCPR w Gostyniu. W ramach wkładu własnego rzeczowego i osobowego zapewniono dowóz żywności i leków do rodzin i indywidualnych osób - uchodźców wojennych oraz paliwo na dowóz, a także obsługę księgową dotacji.
????????????????
Akademia Rozwoju Filantropii, korzystając z międzynarodowej sieci kontaktów i możliwości szybkiego reagowania, we współpracy z partnerami z Polski z zagranicy opracowała i realizuje różne metody wsparcia dla obywateli Ukrainy. Jedną z nich jest wsparcie uchodźców wojennych w ramach Transnational Giving Europe (TGE). TGE to sieć współpracujących ze sobą 21 europejskich fundacji i stowarzyszeń. Pośredniczą one w przekazywaniu darowizn od osób indywidualnych i przedsiębiorstw z całej Europy do organizacji pozarządowych oraz publicznych i prywatnych instytucji realizujących przedsięwzięcia o charakterze społecznym.
????????????????
Warto zaznaczyć, że sytuacja części uchodźców wojennych z Ukrainy, przebywających na terenie powiatu gostyńskiego jest trudna. Nie mogą oni znaleźć pracy, koszty wynajmu mieszkań oraz ich utrzymania są na granicy możliwości finansowych uchodźców lub nawet poza ich możliwościami. Potwierdza to m.in. badanie, przeprowadzone przez Stowarzyszenie PISOP z Leszna („Raport: Sytuacja osób z doświadczeniem uchodźczym z Ukrainy”, 15.02.2023). Wskazuje ono na złą sytuację finansową wśród osób z doświadczeniem uchodźczym z Ukrainy. Wynika to głównie z problemów ze znalezieniem pracy, czy niemożnością jej podjęcia związaną z posiadaniem małych dzieci, niepełnosprawności, czy wiekiem emerytalnym. W Raporcie zauważono potrzebę comiesięcznych świadczeń socjalnych, szczególnie dla emerytów oraz osób z niepełnosprawnościami.
Sytuację uchodźców wojennych, tak jak i Polaków, pogarsza utrzymująca się wysoka inflacja, wzrost cen podstawowych produktów oraz zmiana przepisów o pomocy dla uchodźców, wprowadzająca odpłatność za pobyt w miejscach pobytu dofinansowywanych przez Wojewodę Wielkopolskiego z budżetu państwa.
????????????????
Dotychczasowe działania wspierające uchodźców wojennych i ofiary wojny w Ukrainie, realizowane przez Stowarzyszenie „DZIECKO” to m.in. 1) Program „Fundusz edukacyjny dla uczniów z Ukrainy” utworzony i zrealizowany przez Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Świętogórskiej im. Józefa Zeidlera jako ofiarodawcę i Stowarzyszenie „DZIECKO” jako operatora Funduszu; 2) codzienne wieczorne zbieranie nadwyżek żywności z marketów i rozwożenie ich do potrzebujących rodzin polskich i w ok. 25% dla uchodźców; 3) zakup żywności i leków pozareceptowych, tj. przeciwbólowych, przeciwgorączkowych, itp. dla zgłaszających potrzeby uchodźców wojennych – dzięki zebranym w ramach zbiórki na konto „Solidarni z Ukrainą”; 4) przygotowanie dziewiętnastu transportów humanitarnych do Ukrainy; 5) zakupienie (dzięki wyjątkowej ofiarności przedsiębiorców z terenu powiatu gostyńskiego i zbiórki na konto (ambulans), wyposażenie i przekazanie ambulansu medycznego do Szpitala Chirurgicznego nr 2 w Kijowie (akcja Gostyn24.pl, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu i Stowarzyszenia „DZIECKO”; 6) przyjęcie rannego żołnierza na ponadmiesięczny pobyt rehabilitacyjny po amputacji nogi i zapewnienie mu protezy trzeciej generacji (to wspólny projekt Powiatu Gostyńskiego (w tym powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu), Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego im W. Degi w Poznaniu; firmy medycznej ENforce Medical Technologies; Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri w Głogówku; Bonifraterskiego Centrum Zdrowia pw. św. Benedykta Menni w Piaskach – koordynowany przez Stowarzyszenie „DZIECKO”.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?

Wyniki

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Kwiecień 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.