Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Stowarzyszenie “DZIECKO” - Gostyń

Zapraszamy do skorzystania z różnych form wsparcia 1

Utworzono dnia 02.09.2022
  • Ośrodek wsparcia dla osób uwikłanych w zjawisko przemocy w rodzinie "Jest bezpiecznie"
  • Spotkania indywidualne z osobami, którym zdarza się stosować przemoc w rodzinie – wspierające funkcjonowanie tych bez przemocy;
  • Mediacje rodzinne.

 

By wspierać tych, którzy sobie nie radzą z trudnościami, jakie napotkali, został uruchomiony Ośrodek wsparcia dla osób uwikłanych w zjawisko przemocy w rodzinie "Jest bezpiecznie". Jego zadaniem jest wspieranie rodzin i osób zgłaszających problemy rodzinne, konflikty i zachowania agresywne. Pomoc udzielana jest bezpłatnie poprzez indywidualne konsultacje specjalistów, skierowane na szukanie rozwiązań zapewniających wzmocnienie funkcjonowania rodziny, zwiększenie kompetencji opiekuńczo-wychowawczych oraz zwiększenie umiejętności w pełnieniu ról w rodzinie i w społeczeństwie.

Ośrodek wsparcia dla osób uwikłanych w zjawisko przemocy w rodzinie "Jest bezpiecznie" został uruchomiony przez Stowarzyszenie „DZIECKO”, we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu. Jego pomoc adresowana jest w szczególności do osób i rodzin  uwikłanych w zachowania przemocowe, rodziców z trudnościami wychowawczymi, rodziców w kryzysie, młodzieży przeżywającej trudności związane z funkcjonowaniem w rodzinie czy w środowisku.

Są też realizowane spotkania indywidualne z osobami, którym zdarza się stosować przemoc w rodzinie – wspierające funkcjonowanie tych osób bez przemocy.

 

Można też skorzystać z mediacji rodzinnych.

 

Ośrodek wsparcia dla osób uwikłanych w zjawisko przemocy w rodzinie "Jest bezpiecznie"  jest czynny do listopada w godzinach popołudniowych oraz w soboty do południa w siedzibie PCPR w Gostyniu, ul. Wrocławska 8, II poziom, pok. nr 203 i 204. Rejestracja na spotkanie ze specjalistą wymaga wcześniejszego telefonicznego umówienia się na konsultacje – nr telefonu 725 167 236 (Stowarzyszenie „DZIECKO”) lub 65 572 75 28 (PCPR w Gostyniu).

Ze wsparcia mogą skorzystać osoby/rodziny zgłaszające problemy rodzinne bezpośrednio w Ośrodku wsparcia dla osób uwikłanych w zjawisko przemocy w rodzinie "Jest bezpiecznie" lub kierowane przez instytucje współpracujące: sąd rodzinny, zespół kuratorów sądowych, policję, pracowników socjalnych OPS i PCPR oraz  pedagogów szkolnych.

 

Ośrodek Poradnictwa Rodzinnego został uruchomiony w ramach projektu „Jest bezpiecznie”.  Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny pomocy społecznej w 2022 roku w konkursie „Wspieranie inicjatyw na rzecz wielkopolskich rodzin”. Projekt jest też realizowany ze środków własnych Stowarzyszenia „DZIECKO”.

Przedstawione treści wyrażają poglądy realizatora projektu i nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?

Wyniki

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.